Wpływ Mircenu Na THC

W jaki sposób mircen wpływa na THC?

Mniej dyskutowana, a wciąż ważna jest zdolność mircenu do zapobiegania metabolizmowi niektórych leków poprzez hamowanie enzymów. Jako bonus, toksyny stają się mniej skuteczne, co zapobiega niepożądanym reakcjom samego terpenu. Jednak mircen podobno wpływa na moc THC na więcej niż jeden sposób.

Terpeny są istotnym atutem każdej odmiany konopi, ale ich mechanizmy wciąż kryją wiele tajemnic. Na przykład mircen jest głównym monoterpenem, który w mniejszym lub większym stopniu dominuje nad odmianami cannabis indica pochodzącymi z Afganistanu. W połączeniu z tiolami, terpen wytwarza ostry zapach skunksa. Chociaż sam mircen zapachem przypomina piżmowe owoce pestkowe.

Sedacja jest powszechnym efektem wywołanym przez mircen, ponieważ działa agonizująco na receptor α2 adreno. Niedociśnienie i wolne tętno są zgodne ze sedacją, dając mocniejszy efekt THC. Poza tym badania sugerują, że mircen może dodatkowo zwiększyć siłę THC poprzez otwarcie bariery krew-mózg. Przy bardziej porowatym wejściu do mózgu, większe ilości THC mogą zalewać odurzające receptory. Ale mircen oferuje więcej – efekty, które zwiększają biodostępność THC.

Mircen wpływa na moc THC. Ostre dawki mircenu mogą być toksyczne. Natomiast terpen hamuje genotoksyny i aflatoksynę B. Uspokojenie jest możliwe dzięki alfa 2-adrenoreceptorom, które mogą być blokowane przez nalokson.

Blokowanie metabolizmu i dłuższe przyjmowanie THC

Leki są często rozkładane w wątrobie przez izoformy enzymu znanego jako CYP450. Tetrahydrokannabinol tak jak i mircen hamuje różne izoformy CYP450. Zapobiegnie to rozpadowi palonego THC (wszelkie THCa, które dekarboksyluje podczas wdychania) w organizmie, zwiększając siłę działania. Zasadniczo mircen pozwala na większą siłę działania, zapobiegając metabolizmowi THC, pozwalając większej ilości kannabinoidów wnikać do receptorów.

Prawda o mango i THC

Mango zawiera trochę mircenu, który objawia się fałszywym mitem, że jedzenie mango wpłynie na moc THC. W rzeczywistości mango prawdopodobnie nie jest wystarczająco bogate w terpeny, aby osiągnąć dawkę wymaganą do wpłynięcia na moc THC. Z kolei grejpfrut wpływa na metabolizm leków poprzez hamowanie enzymów CYP450.

Chociaż mircen i inne leki hamujące CYP450 będą wpływać na jadalne produkty z THC inaczej niż kannabinoidy, które są wdychane. THC jest metabolizowany do substancji czynnej znanej jako 11-OH-THC lub 11-hydroksyl-THC. Ponieważ mircen hamuje metabolizm, może zmniejszać moc produktów spożywczych.

Chociaż inhibitory CYP450 mogą negatywnie wchodzić w interakcje z innymi lekami, powodując poważne problemy, przynoszą znaczne korzyści. Mircen jest toksyczny w ostrych dawkach, zgodnie z badaniem in vitro na ludzkich komórkach wątroby, charakteryzującym wątrobiaka, formę raka. Nowsze badanie przeprowadzone przez firmę sprzedającą napoje zawierające mircen dostarczyło dowodów na obalenie potencjalnej toksyczności mircenu.

Terpen może nadal wywoływać toksyczne działanie w dawkach, na które ludzie nie są normalnie narażeni, ale toksyczność jest całkowicie hamowana przez inne mechanizmy mircenu. Na przykład czynniki rakotwórcze i aflatoksyna B muszą być rozkładane przez enzymy CYP, aby organizm mógł wchłonąć toksyny. Na szczęście mircen zapobiega toksyczności poprzez hamowanie enzymów CYP. Hamowanie enzymów CYP blokuje wiele toksyn. Z drugiej strony efekt może również zwiększyć toksyczność innych procesów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CannApteka.pl - medyczna marihuana, olej CBD, THC, informacje.