Kobiety Mogą Być Bardziej Wrażliwe na THC

Nowe badanie sugeruje, że kobiety mogą być bardziej wrażliwe na THC niż mężczyźni.

Według badań przeprowadzonych przez kanadyjskich naukowców, kobiety mają tendencję do odczuwania tych samych psychoaktywnych skutków marihuany co mężczyźni przy niższej dawce THC. Raport z badania „Różnice płci w ostrych skutkach palenia konopi indyjskich: Badania laboratoryjne na młodych osobach dorosłych” został niedawno opublikowany przez czasopismo Psychopharmacology.

Dr Justin Matheson, profesor University of Toronto i główny autor badania, powiedział, że poprzednie badania ujawniły różnice w sposobie używania konopi przez mężczyzn i kobiety.

„Z danych z badań populacyjnych wiemy, że mężczyźni częściej używają konopi niż kobiety, ale wydaje się, że kobiety doświadczają poważniejszych efektów związanych z konopiami indyjskimi” – powiedział Matheson.

Aby przeprowadzić badanie, w którym próbowano odtworzyć sposób, w jaki ludzie faktycznie używają konopi, 91 badanych paliło jednego jointa z 12,5% THC lub placebo. Monitorowano zarówno poziom THC jak i parametry życiowe oraz wypełniano subiektywne skale efektów i testy poznawcze. Badani mieli od 19 do 25 lat i spożywali konopie indyjskie od jednego do czterech razy w tygodniu.

Naukowcy odkryli, że kobiety paliły tak samo długo jak mężczyźni, chociaż nie były w stanie spalić takich ilości jak mężczyźni. Jednak pomimo różnicy w spożyciu, mężczyźni i kobiety nie wykazywali różnic w szczytowych efektach narkotyków, nastroju i efektach poznawczych.

„Okazało się, że kobiety paliły mniej marihuany, posiadały niższy poziom THC we krwi, a jednocześnie doświadczały takich samych efektów jak mężczyźni” – wyjaśnił Matheson. „Więc myślę, że głównym wnioskiem jest to, że kobiety mogą potrzebować niższej dawki THC, aby osiągnąć ten sam stopień odurzenia co mężczyźni”.

Matheson zauważył, że badanie zostało zaprojektowane tak, aby badani mogli palić tyle konopi, ile chcieli.

„Kiedy uczestnicy palą marihuanę do uzyskania pożądanych efektów, nazywamy to miareczkowaniem” powiedział. „Miareczkowanie w celu uzyskania efektu jest możliwe podczas palenia konopi, ponieważ dostarczanie THC do mózgu jest bardzo szybkie, więc użytkownicy odczuwają efekty praktycznie od razu”.

„Jednak w przypadku innych produktów z konopi indyjskich, takich jak produkty spożywcze lub napoje, które mają opóźniony początek działania, nie jest możliwe dostosowanie dawki do efektu” – kontynuuje Matheson. „W takich przypadkach kobiety są prawdopodobnie bardziej narażone na zbyt mocne efekty”.

Potrzeba więcej badań

Matheson zauważył, że badanie podlegało pewnym ograniczeniom, w tym różnicom między płcią.

„Głównym zastrzeżeniem jest to, że uważaliśmy płeć za binarną zmienną biologiczną (mężczyzna kontra kobieta)” – powiedział. „Płeć jest biologiczną konstrukcją, która reprezentuje takie rzeczy jak chromosomy płciowe, hormony, anatomia i fizjologia, a także kulturowy konstrukt, który reprezentuje kwestie takie jak nasza tożsamość płciowa (męska, żeńska lub nijaka)”.

Matheson dodał, że badanie stanowi pierwszy krok do obserwacji różnic między płciami w ostrych efektach marihuany. Ustalenie przyczyny tych różnic będzie wymagało dalszych badań, które będą w stanie ujawnić więcej szczegółów.

„Istnieją dowody na to, że estrogen (hormon płciowy) wpływa na metabolizm THC, co może wyjaśniać niektóre różnice między płciami w metabolizmie THC, które obserwujemy” – powiedział. „Ale wiemy również, że tożsamość płciowa wpływa na zachowania związane z używaniem narkotyków, co może wiązać się z tym, dlaczego zaobserwowaliśmy, że kobiety paliły mniejsze ilości marihuany niż kobiety”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CannApteka.pl - medyczna marihuana, olej CBD, THC, informacje.