Używanie Marihuany w Miejscu Pracy

Używanie marihuany nie wiąże się z większym niebezpieczeństwem w miejscu pracy.

Niedawno przeprowadzone badanie nie wykazuje związku między używaniem konopi indyjskich a doświadczaniem obrażeń w miejscu pracy.

Według nowego badania przeprowadzonego w tym tygodniu, pracownicy w Kanadzie, którzy palą marihuanę, nie wydają się być narażeni na większe ryzyko obrażeń w miejscu pracy niż ci, którzy wstrzymują się od stosowania marihuany, sugerując, że używanie konopi niekoniecznie wiąże się z mniejszym bezpieczeństwem pracy.

Naukowcy z University of Toronto nie znaleźli „żadnych dowodów na to, że osoby używające konopi indyjskich doświadczały wyższych wskaźników urazów związanych z pracą”, a w trakcie innych prospektywnych badań stwierdzili, że „lekarze medycyny pracy powinni przyjąć podejście oparte na ryzyku przy opracowywaniu zasad dotyczących stosowania marihuany w miejscu pracy”.

Badanie, opublikowane w tym miesiącu w czasopiśmie Occupational Medicine, zostało oparte na obserwacjach 136,536 pracujących Kanadyjczyków. Naukowcy powiedzieli, że wykorzystali „modelowanie wielokrotnej regresji logistycznej do obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia urazu związanego z pracą (zdefiniowanego jako uraz związany z niepowtarzającym się napięciem) wśród pracowników, którzy zgłosili używanie konopi indyjskich więcej niż raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy w porównaniu z osobami, które nie stosowały marihuany”, a następnie „powtórzono analizę wśród uczestników pracujących tylko w grupach zawodowych o wysokim ryzyku urazów”.

Spośród ponad 136,500 uczestników „2577 (2%) doznało urazu związanego z pracą w ciągu ostatnich 12 miesięcy”, a wśród tych 2577 „4% zgłosiło również, że w tym samym okresie używało konopi indyjskich”.

„Nie znaleźliśmy żadnego związku między używaniem konopi indyjskich w ciągu ostatniego roku a urazami związanymi z pracą (iloraz szans na wypadek przy pracy wśród użytkowników 0,81, 95% przedział ufności 0,66-0,99)” – napisali. „Związek pozostał niezmieniony w analizie grup o wysokim ryzyku urazów”.

Naukowcy doszli do wniosku, że:

„Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, było to największe populacyjne badanie przekrojowe badające związek między używaniem konopi indyjskich w minionym roku a urazami związanymi z pracą. Okazało się, że pracownicy zgłaszający używanie konopi indyjskich więcej niż raz w ciągu ostatniego roku nie byli bardziej skłonni do zgłaszania urazów związanych z pracą w tym samym okresie w dużej, pracującej populacji w Kanadzie”.

Rząd Kanady zalegalizował używanie rekreacyjnej marihuany jesienią 2018 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CannApteka.pl - medyczna marihuana, olej CBD, THC, informacje.