CBD Poprawia Deficyty Związane z Cukrzycą

Według nowego badania wielotygodniowe leczenie kannabidiolem poprawia deficyty biofizyczne i behawioralne związane z cukrzycą typu 1. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Neuroscience Letters i zostało opublikowane przed drukiem przez Narodowy Instytut Zdrowia Stanów Zjednoczonych.

Badanie nosi tytuł „Dwutygodniowe leczenie kannabidiolem poprawia deficyty biofizyczne i behawioralne związane z eksperymentalną cukrzycą typu 1”.

„Wskaźniki występowania depresji i lęku są co najmniej dwa razy wyższe u pacjentów z cukrzycą, co zwiększa ich zachorowalność i śmiertelność”, stwierdza streszczenie badania. „Kannabidiol (CBD) został zidentyfikowany jako środek terapeutyczny zdolny do leczenia różnych zaburzeń psychiatrycznych”. Dlatego to badanie „miało na celu zbadanie wpływu terapii CBD (raz dziennie przez 14 dni, w dawkach 0, 3, 10 lub 30 mg/kg, i.p.) na objawy podobne do depresji i lęku oraz zachowania związane z eksperymentalną cukrzycą wywołaną streptozotocyną (60 mg/kg; i.p.) u szczurów. ”

Poziomy insuliny w osoczu, glukozy we krwi i przyrost masy ciała oceniano we wszystkich grupach doświadczalnych, w tym w grupie kontroli dodatniej leczonej imipraminą. Szczury „badano w zmodyfikowanym teście wymuszonego pływania (mFST) i teście podwyższonego labiryntu plus (EPM). Poza tym poziom serotoniny (5-HT), noradrenaliny (NA) i dopaminy (DA) w dwóch obszarach mózgu związanych z emocjami, korze przedczołowej (PFC) i hipokampie (HIP), oceniano za pomocą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej”.

Według naukowców:

„Nasze wyniki wykazały, że leczenie CBD (tylko w wyższej dawce 30mg/kg) zmniejszyło przesadne zachowania depresyjne i lękowe u szczurów z cukrzycą (DBT), które mogą być związane ze zmienionym 5-HT, poziomami NA i/lub DA znajdującymi się w PFC i HIP. Leczenie CBD (wyższa dawka) spowodowało również znaczny wzrost masy ciała i poziomu insuliny (a co za tym idzie zmniejszenie glikemii) u szczurów DBT”.

Naukowcy podsumowują:

„Długoterminowe efekty CBD dały początek nowatorskim strategiom terapeutycznym mającym na celu ograniczenia fizjologicznych i neurobehawioralnych deficytów u szczurów DBT. To podejście dostarczyło dowodów na to, że CBD może być przydatne w leczeniu chorób współistniejących psychiatrii u pacjentów z cukrzycą”.

Pełne streszczenie badania można znaleźć poniżej:

Częstość występowania depresji i lęku jest co najmniej dwukrotnie wyższa u chorych na cukrzycę, co zwiększa ich zachorowalność i śmiertelność. Kannabidiol (CBD) został zidentyfikowany jako środek terapeutyczny zdolny do leczenia różnych zaburzeń psychicznych. Dlatego to badanie miało na celu zbadanie wpływu terapii CBD (raz dziennie przez 14 dni, w dawkach 0, 3, 10 lub 30 mg/kg, i.p.) na zachowania podobne do depresji i lęku związane z eksperymentalną cukrzycą wywołaną streptozotocyną (60 mg/kg; i.p.) u szczurów.
Poziomy insuliny w osoczu, glukozy we krwi i przyrost masy ciała oceniano we wszystkich grupach doświadczalnych, w tym w grupie kontroli dodatniej leczonej imipraminą. Szczury badano w zmodyfikowanym teście mFST oraz EPM. Poza tym, poziom serotoniny (5-HT), noradrenaliny (NA) i dopaminy (DA) w dwóch obszarach mózgu związanych z emocjami, korze przedczołowej (PFC) i hipokampie (HIP) oceniano za pomocą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej. Nasze wyniki pokazały, że leczenie CBD (tylko przy wyższej dawce 30mg/kg0 mniejszyło przesadne zachowania depresyjne i lękowe u szczurów z cukrzycą (DBT), które mogą być związane ze zmienionymi 5-HT, NA i/lub DA obserwowanych w PFC i HIP.

Leczenie CBD (wyższa dawka) spowodowało również znaczny wzrost masy ciała i poziomu insuliny (a w konsekwencji obniżenie glikemii) u szczurów DBT. Długoterminowe efekty CBD dały początek nowatorskim strategiom terapeutycznym mającym na celu ograniczenia fizjologicznych i neurobehawioralnych deficytów u szczurów DBT. To podejście dostarczyło dowodów na to, że CBD może być przydatne w leczeniu chorób współistniejących u pacjentów z cukrzycą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CannApteka.pl - medyczna marihuana, olej CBD, THC, informacje.