CBD Może Modyfikować Twój Haj 

Badanie pokazuje, że CBD może modyfikować twój haj.

Wśród spekulacji na temat tego, czy kannabidiol (CBD) może wpływać na odurzające działanie d9-tetrahydrokannabinolu (THC), nowe badanie potwierdza ten pomysł, wraz z innym nieoczekiwanym i interesującym odkryciem związanym z poważnym zaburzeniem zdrowia psychicznego. Naukowcy doszli do wniosku, że CBD może zmniejszać psychoaktywne działanie THC gdy stosowane są razem.

Badanie wykazało, że spożywanie 65 mg THC było mniej odurzające w połączeniu z CBD w stosunku 2:1 niż w przypadku samodzielnego przyjmowania, co sugeruje, że CBD ogranicza niektóre efekty THC. Jest to szczególnie istotne dla pacjentów z marihuaną medyczną, którzy mogą potrzebować leków przez całą dobę oraz dla każdego, kto nie chce haju z jakiegokolwiek powodu.

Przeprowadzone w Hiszpanii badanie było wspólnym wysiłkiem naukowców Jose’ Bouso, doktora z Międzynarodowego Centrum Edukacji, Badań i Usług Etnobotanicznych i Alberto Sainz-Cort, mgr z Universitat Oberta de Catalunya i GH Medical, wśród kilku innych wybitnych autorów .

Ich celem było zbadanie, czy CBD ma działanie odurzające. CBD jest często określane jako niepsychoaktywne, ale tak naprawdę dzieje się tak dlatego, że może wpływać na nastrój i łagodzić niepokój. Nie jest jednak psychoaktywny w sposób, o jakim myśli większość ludzi, w tym sensie, że nie powoduje odurzenia ani poczucia bycia na haju.

Aby wziąć udział, wszyscy uczestnicy musieli mieć ukończone 21 lat i być doświadczonymi użytkownikami marihuany, spożywającymi co najmniej trzy razy w tygodniu. Uczestnicy musieli również być wolni od chorób psychicznych lub przewlekłych, rozumieć protokół badania i zgodzić się na powstrzymanie się od marihuany, alkoholu i innych narkotyków przez co najmniej 12 godzin przed badaniem. Warunki te mają na celu kontrolowanie wszelkich czynników, które mogą wpływać na wyniki, znanych również jako zmienne zakłócające.

Siła badania naukowego leży w jego konstrukcji. Większość badań przeprowadza się w warunkach laboratoryjnych ze sztywnymi kontrolami mającymi na celu uzyskanie weryfikowalnych, powtarzalnych i, co najważniejsze dla przeciętnego czytelnika, wiarygodnych wyników. Równie skuteczne, a czasem bardziej odpowiednie, są badania ekologiczne, w których badani uczestniczą w bardziej naturalnym środowisku, aby wzmocnić wszelkie pozytywne wpływy otoczenia.

Podczas prowadzenia badań środowisko naturalne pomaga również wyeliminować wszelkie negatywne wpływy ściśle kontrolowanego środowiska laboratoryjnego, na przykład mniej zbliżającego się tematu. Osoby objęte badaniem naturalistycznym mogą mieć bardziej autentyczne doświadczenia i reakcje, ponieważ środowisko naturalne naśladuje doświadczenie z prawdziwego życia. Ponieważ było to badanie krzyżowe, wyniki każdego uczestnika nie były porównywane z nikim innym, co zmniejszało potencjał i wpływ jakichkolwiek zmiennych zakłócających.

Badanie zostało zorganizowane w taki sposób, że każdy badany uczestniczył w łącznie czterech indywidualnych sesjach, podczas których otrzymywał dokładną dawkę koncentratu konopi za pośrednictwem waporyzatora Volcano firmy Storz & Bickel. Uczestnik otrzymywał CBD, THC, THC+CBD lub placebo i był oceniany co 10 minut pod kątem psychoaktywnych efektów marihuany. Ani badacze, ani badani nie wiedzieli, która substancja jest podawana samodzielnie (podwójnie ślepa próba). Badani wypełniali kwestionariusze mierzące objawy takie jak relaksacja, negatywny nastrój lub percepcja i apetyt w określonych odstępach czasu podczas każdej 80-minutowej sesji. Każda sesja była oddzielona przynajmniej tygodniem jako „okres wypłukiwania” wszelkich substancji w ciele, aby zminimalizować przeniesienie do następnej sesji.

Dawki spożywane podczas sesji były następujące: CBD 130 mg, THC 65 mg, CBD 130 mg + THC 65 mg łącznie (stosunek CBD:THC w stosunku 2:1) oraz placebo z konopi <0,05 mg łącznie kannabinoidów. Autorzy zauważyli, że w poprzednich badaniach stosowano THC w zakresie 8 mg, więc ilość THC w tym badaniu (65 mg) lepiej odzwierciedlała rzeczywiste spożycie przez osoby dorosłe. Sprawia to, że wyniki mogą być uogólnione lub mają większe zastosowanie do szerszej populacji, a nie tylko do uczestników badania.

CBD zmienia subiektywne działanie THC

Badacze przeanalizowali dane zgłoszone przez 18 uczestników i stwierdzili statystycznie istotne różnice (co dodaje mocy i pewności wynikom) między warunkami eksperymentu w wielu użytych pozycjach i skalach. Ogólnie rzecz biorąc, badani uzyskiwali wyższe wyniki pod wpływem THC niż placebo w przypadku takich elementów, jak senność, senność i percepcja czasu.

Wyniki THC były również wyższe niż skale placebo dla stanów psychotomimetycznych (podobnych do psychotycznych), takich jak mania, paranoja i dezorganizacja poznawcza. Chociaż naukowcy przyznają, że dowody potwierdzające subiektywne działanie samego CBD są niejasne, uważają, że kluczowe czynniki to takie zmienne, jak częstotliwość używania konopi indyjskich, dawka i droga podania. Na przykład w innym cytowanym badaniu przeprowadzonym przez O’Neilla i wsp. stwierdzono, że doustna dawka CBD 600 mg wykazała zmniejszenie objawów psychotycznych.

To, jaką rolę THC i CBD mogą odgrywać w związku ze schizofrenią, jest jednym z najciekawszych wyników tego badania. Spekuluje się, że intensywne używanie konopi, począwszy od okresu dojrzewania, wiąże się z wcześniejszym początkiem genetycznie predysponowanej schizofrenii. W swojej książce Cannabis Pharmacy, autor Michael Backes pisze, że korzyści mogą przewyższać ryzyko związane ze stosowaniem konopi indyjskich w leczeniu stanów takich jak zapalenie jelit lub migreny u nastolatków, zwłaszcza w połączeniu z wysoką dawką CBD w celu złagodzenia skutków THC. Backes twierdzi, że CBD jest obiecującym środkiem przeciwpsychotycznym, zarówno sam, jak i w połączeniu ze standardowymi lekami przeciwpsychotycznymi. I chociaż brakuje dobrych dowodów klinicznych, pojawia się coraz więcej dowodów na to, że CBD można stosować w ten sposób.

Podsumowanie

Główny wniosek jest taki, że CBD może zmniejszyć odurzające działanie THC, a także objawy wywołane THC, takie jak paranoja. Badanie sugeruje również, że CBD może pełnić rolę ochronną, pomagając zmniejszyć niektóre psychoaktywne skutki THC, a potencjalnie nawet zmniejszyć ryzyko u osób predysponowanych do schizofrenii, co jest przeciwwskazaniem do terapii THC. Wyższy stosunek CBD:THC, jak w przypadku chemovaru typu II, może być pożądanym wyborem dla tych, którzy chcą efektu terapeutycznego, jednocześnie minimalizując zatrucie lub inne negatywne objawy wywołane wyższymi dawkami THC. W przypadku długoterminowych użytkowników konopi, zarówno rekreacyjnie, jak i leczniczo, wyższy stosunek CBD:THC może pomóc w zmniejszeniu możliwości rozwoju zaburzenia używania konopi indyjskich, a nawet zespołu wymiotów konopi, chociaż ten temat wymaga dalszych badań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © CannApteka.pl - medyczna marihuana, olej CBD, THC, informacje.